Reklamácia

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov tak ako v kamennom obchode.
Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom.
Predajca zodpovedá za chyby výrobku, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby.
Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.
Reklamáciu je možné uplatniť poštou alebo osobne.
Viac v Reklamačnom poriadku.

Stav podanej reklamácie môžete kedykoľvek overiť zavolanín a kontaktné telefonné číslo, alebo e-mailom, zadaním čísla reklamácie, ktoré je vám pridelené po podaní reklamácie.

 


Nová reklamácia

 

Pri podávaní reklamácie uveďte nasledovné údaje:

 • Meno
 • Priezvisko
 • Telefón
 • E-mail
 • Číslo objednávky
 • Reklamovaný tovar
 • Popis vady a predmet reklamácie
 • Napíšte akým spôsobom chcete vybaviť Vašu reklamáciu:
  • zľavou z kúpnej ceny
  • opravou tovaru
  • výmenou tovaru
  • vrátením penazí
 • Číslo účtu pre vrátenie penazí
 • Ak je treba pošlite prílohu

 

Po jej odoslaní na mailovú adresu reklamacie@zuzanaessens.sk vám príde potvrdenie reklamácie na e-mail a dostanete tiež pdf súbor na vytlačenie, ktorý podpíšte a potom vložte do balíka s reklamovaným tovarom.

 

 

 

preloader